2015: .....Spotifylista Popskolan by Nigge 2015. En text, en låt, en spellista.....
2014: .....Spotifylista Popskolan by Nigge 2014. En text, en låt, en spellista.....
2013: .....Spotifylista Popskolan by Nigge 2013. En text, en låt, en spellista.....
2012: .....Spotifylista Popskolan by Nigge. En text, en låt, en spellista.....

torsdag 31 oktober 2013

OM CHILIKETCHUPENS ATTRAKTIONSKRAFT PÅ HEDERLIGT GAMMALT VARDAGSHÄNG

Brukar du också utföra omfattande marknadsundersökningar i din närmaste bekantskapskrets för att utröna huruvida vederbörande skulle kunna tänka sig att kvista över för att äta lite chiliketchup? Ja? Då har du en själsfrände i Stråtenbo.

Nu förefaller som att ovan nämnda undersökning inte har utförts i tillräcklig omfattning för att ha en population som borgar för ett statistiskt säkerställt resultat, men en klar tydlig tendens kan emellertid skönjas.

- Hur många frågade du då?

- Två ellej tje. Kommej inte ihåg jiktigt.

- Vad sa de när du frågade om de vill hänga med hem på lite chiliketchup då?

- Nej.

- Ok. Ville de ha vanlig ketchup kanske?

- Det sa de inget om.

Ovanstående talar sitt tydliga språk: bjud inte hem folk på chiliketchup, det är fullständigt såväl frukt- som hopplöst. Måhända ett något knapert svarsunderlag, men det är tämligen uppenbart att undersökningen ger för handen att man får inkludera andra matvaror om det ska bli några besök. Observera dock att det inte duger med senap. Efterforskaren ovan har nämligen enligt egen utsago genomfört en gallup ävenledes för denna produkt vars dragningskraft synes vara i paritet med ovannämnda chiliketchup. 

Nya enkäter lär företas och vi får således anledning att återkomma i ämnet. Varsågoda att prova andra specerier i mellantiden.

Inga kommentarer: